Privacyverklaring Yvette Moeskops Fotografie | www.dedecoshop.nl

Yvette Moeskops Fotografie, gevestigd aan Westerhaven 38 1671 CJ Medemblik, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring. Westerhaven 38 1671 CJ Medemblik +31655363219

 

Yvette Moeskops is de Functionaris Gegevensbescherming van Yvette Moeskops
Fotografie. Zij is te bereiken via info@yvettemoeskops.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Yvette Moeskops Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
Van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een
profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Yvette Moeskops Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:
Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of
hoe de zwangerschap verloopt via de mail).
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We
kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze
informatie.​

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Yvette Moeskops Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Yvette Moeskops Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren.
Yvette Moeskops Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

 

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren
over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden.

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt,
dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard
van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.

Geautomatiseerde besluitvormingYvette Moeskops Fotografie
neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Yvette Moeskops Fotografie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yvette Moeskops Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Yvette Moeskops Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:​

Digitalefactuur | Persoonsgegevens voor facturatie | privacyverklaring
Outlook | e-mail | privacyverklaring
Mijnwebwinkel.nl | webwinkel | privacyverklaring
Creative motion design | Website, contact en fotogallery | privacyverklaring
Hosting2GO | websitehosting | Privacyverklaring
Oypo | bestelsysteem fotobestanden/producten | privacyverklaring
Social Media | Promotionele doeleinden
Leveranciers | Leveringsdoeleinden producten e.d.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Yvette Moeskops Fotografie en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@yvettemoeskops.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek . Yvette Moeskops Fotografie wil je er tevens op wijzen dat
je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yvette Moeskops Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yvettemoeskops.nl

 

Yvette Moeskops fotografie is als volgt te bereiken:
Postadres: Westerhaven 38 1671 CJ Medemblik
Vestigingsadres:  Westerhaven 38 1671 CJ Medemblik
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57284016
Telefoon: 0031655363219
E-mailadres: info@yvettemoeskops.nl

 

 

@2023 Yvette Moeskops Fotografie | All rights reserved.